top of page

Over Ons

De ZO! Academy is een initiatief van de stichting ZO! Gospel Choir waarbij muziekbeleving, muziekontwikkeling, creative ontplooing en persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd en  toegankelijk wordt gemaakt voor een ieder ongeacht afkomst, sexe of sociaal-maatschappelijke status. 

 

De stichting ZO! Gospel Choir biedt een platform waar kennis gedeeld en overgedragen wordt tenneinde te komen tot een volledige benutting van het creatieve potentieel van mensen. 

bottom of page