• Facebook Basic Black

© 2017 ZO! Academy

Ontvang onze updates

ADRES:

ZO! Academy

Nieuwe Kerkstraat 122

1018 VM Amsterdam

Tel: 06-41 90 15 84 / 06-4227759

Over Ons

De ZO! Academy is een initiatief van de Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation die zich tot doel heeft gesteld muziekbeleving, muziekontwikkeling, creative ontplooing en persoonlijke ontwikkeling daar waar mogelijk te stimuleren en toegankelijk te maken voor een ieder met muzikaal talent ongeacht afkomst, sexe of sociaal-maatschappelijke status. Speciale aandacht gaat uit naar hen die vanwege allerlei omstandigheden niet optimaal in staat blijken te zijn om hun talenten verder te ontwikkelen.

 

De Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation wil vanuit het "giving back" principe een platform bieden waar dit talent zich kan presenteren, toegang tot een (inter)nationaal netwerk wordt geboden en waar kennis wordt gedeeld en overgedragen tenneinde te komen tot een volledige benutting van het creatieve potentieel. Dit alles komt samen in de ZO! Academy.

Essentie

 

De ZO! Academy is een baanbrekend initiatief gericht op het ontwikkelen van zangtalent volgens een revolutionaire methode. Niet alleen specialiseert de ZO! Academy zich in muziekstijlen als Gospel, Soul en RnB die niet worden gedoceerd in het reguliere muziekonderwijs maar er wordt ook gewerkt binnen een professioneel stramien dat voorbereid op het ultieme einddoel: maximale ontwikkelingen en optreden op het podium

Talentontwikkeling & Exellence  

 

Het hebben van talent en het beschikken over de juiste mentaliteit zijn de belangrijkste voorwaarden om om te kunnen slagen bij de Masterclass Vocal Academy.  Vanuit de basis doorstromen om je talent verder te ontwikkelen en uiteindelijke te streven naar excellentie binnen ons structuur is voor ons het ultiemem traject. Ons doel is om de artiesten van morgen af te leveren en daar maken wij vandaag een begin mee.

Werken met professionals

 

Werken met professionals die zelf wekelijks op (inter)nationale podia optreden garandeert een uniekegelegenheid om niet alleen technisch je zangkwaliteiten verder te ontwikkelen maar ook wat er nodig is om op het gebied van presentatie, creativiteit en zakelijk inzicht verder te ontwikkelen

Oprichters Masterclass Vocal Academy 

 

De Masterclass Vocal Academy is opgericht op initiatief van Donna Lewis, Gordon Cruden, Shirma Rouse en Berget Lewis. Zij zijn onder meer ook de bedenkers en begleiders van het ZO! Gospel Choir. Op basis van de ervaringen die zij met betrekking tot talentontwikkeling en ZO! Gospel Choir hebben opgedaan is het concept van de Masterclass Vocal Academy ontwikkeld. 

Foto Melissa Zomer