Over Ons

De ZO! Academy is een initiatief van de Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation die zich tot doel heeft gesteld muziekbeleving, muziekontwikkeling, creative ontplooing en persoonlijke ontwikkeling daar waar mogelijk te stimuleren en toegankelijk te maken voor een ieder ongeacht afkomst, sexe of sociaal-maatschappelijke status. 

 

De Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation wil vanuit het "giving back" principe een platform bieden waar kennis wordt gedeeld en overgedragen tenneinde te komen tot een volledige benutting van het creatieve potentieel van mensen.